• วันที่
  • หน้าแรก
  • แจ้งปัญหา!

พระจักรพรรดิญี่ปุ่นแสดง "ความสำนึกผิด" ในวาระ 74 ปี สิ้นสุดสงครามโลก

Share this post