• วันที่
  • หน้าแรก
  • แจ้งปัญหา!

"กอร์ปศักดิ์" ยื่นลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ พ้นสมาชิกพรรคแล้ว

Share this post