• วันที่
  • หน้าแรก
  • แจ้งปัญหา!

คนฝางสะดุ้งตื่น แผ่นดินไหวขนาด 2.8 เช้านี้ รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนบางพื้นที่

Share this post