• วันที่
  • หน้าแรก
  • แจ้งปัญหา!

ซึงรี BIGBANG ปัดค้ากาม-เล่นพนัน-มีเส้นตำรวจ ลั่นทุกอย่างในแชท "แค่ล้อเล่น"

Share this post