• วันที่
  • หน้าแรก
  • แจ้งปัญหา!

Google เปิดบริการ Google Duplex ให้ AI คุยโทรศัพท์แทนคุณ

Share this post